Simple English Language Institute


โรงเรียนสอนภาษาอันดับต้นๆ ของประเทศ


Simple English


ลงทะเบียน Line

เรารับรองว่า

" เจ้าหน้าที่โรงเรียน ครูของเรามีคุณสมบัติสูง เอาใจใส่นักเรียน เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการศึกษา "


We ensure that our teachers school staff are highly-qualified, motivating and caring. We place great importance on educational leadership. We provide the foundation for lifelong mindful learning and the skills and values needed to become responsible leaders in the global community.


คอร์สออนไลน์เข้าถึงนักเรียนทุกคน
เรียนที่ไหนก็ได้สะดวกสบาย ราคาเป็นกันเอง

Simple English

เรียนเเบบกลุ่มเล็ก 5-12 คน
12 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 1 ชม.
ราคา 1,299 บาท ราคานี้ไม่บวกเพิ่ม
ตก ชม. ล่ะ 108 บาท
ทดสอบวัดระดับฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
มีตั้งเเต่ class เด็ก จนไปถึง ผู้ใหญ่ วัยทํางาน

Simple English

หลักกสูตร Business English Courses

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานและองค์กร คลาสเรียนออนไลน์สอนสด ผ่าน zoom meeting

Business English Courses

มีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์แบบ 1:1
ทำให้สามารถเน้น แก้ไข พัฒนาเฉพาะจุดได้ตามที่ต้องการ
แผนการสอนจะขึ้นอยู่กับระดับและวัตถุประสงค์การเรียนของนักเรียนแต่ละคน
เรียนภาษาผ่านกิจกรรมมีการโต้ตอบกันโดยอิงจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน
สนทนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ

• การเขียนอีเมลที่ถูฏต้อง และ professional
• การนำเสนอ Projects and powerpoint presentation for business
• ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการประชุม meetings and Seminar
• ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการเจรจาต่อรอง
• ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการตลาดและการขาย

หลักสูตรเรียน Business English
ตัวต่อตัวราคาโปรโมชั่น
เรียนเเบบกลุ่ม กลุ่มเล็ก 3-6 คน
ราคา 1,999 บาท
เรียนได้ 12 ชั่วโมง ตก ชม. ล่ะ 166 บาท เท่านั่น
ด่วนจํานวนจํากัด!!!

IELTS class หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS

เรียน IElTS ออนไลน์ สอนสดผ่าน zoom meeting

IELTS class หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS
เพื่อใช้คะแนนสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศหรือการเรียนหลักสูตรนานาชาติ
สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์ไทยและต่างชาติที่มีประสบการณ์
เข้มข้นในเนื้อหาและเทคนิคการสอบ
เพื่อให้ได้คะแนนตามสอบตามต้องการสอน
ครบทุกพาร์ทสำหรับเตรียมตัวสอบ IELTS
ทั้ง Listening, Reading, Writing และ Speaking

นอกจากนี้มีการจัดให้ทำข้อสอบจริงทุกสัปดาห์เพื่อช่วยประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการทำข้อสอบให้สถานการณ์จริง
ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วน เพื่อทดสอบทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้เวลาสอบรวมทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที


การทดสอบทักษะ

การฟัง (Listening) จำนวน 40 ข้อ เวลา 30 นาที โดยลักษณะข้อสอบมีทั้งการเติมคำ และการเลือกคำตอบ

การพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที

การอ่าน (Reading) แบ่งออกเป็น 3 บทความ จำนวน 40 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง โดยลักษณะคำถามจะมีความหลากหลาย เช่น การจับคู่หัวข้อเรื่อง การเติมคำ การจับคู่

การเขียน (Writing) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Task 1 เขียนขั้นต่ำ 150 คำ และ Task 2 เขียนขั้นต่ำ 250 คำ

หลักสูตรเรียน IELTS ตัวต่อตัว
ราคาโปรโมชั่น 6,999 บาท
เรียนได้ 10 ชั่วโมง จองตอนนี้แถมฟรีอีก 1 ชั่วโมง
ยังไม่พอแถมคู่มือและสื่อการสอนให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เป็นแบบฝึกหัดแบบทบทวน IELTS จากทางสถาบันของเรา

Phonics class สำหรับเด็ก

โปรแกรมการสอน phonics อ่าน เขียนออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ

IELTS class หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS

ครอบคลุมวิธีการออกเสียง 42 เสียงพื้นฐาน และทักษะการผสมคำที่เป็นหัวใจหลักของการเรียนโฟนิกส์ ที่ทำให้เด็กอ่านและเขียนได้โดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำ ในหลักสูตรนี้ บุตรหลานของคุณจะได้ :

• เรียนรู้ 42 เสียงของภาษาอังกฤษ
• เรียนรู้ทักษะการเขียนด้วยลายมือและการสร้างตัวอักษร
• เรียนรู้วิธีการรวมเสียงเพื่อสร้างคำ
• ระบุเสียงในคำและแบ่งเสียงเพื่อสะกด
   – คำที่ไม่สามารถถอดรหัสโดยใช้การออกเสียง
• เรียนรู้เกี่ยวกับการสะกดคำแบบอื่น
   – การสะกดแบบต่างๆ ที่ออกเสียงเหมือนกัน

หลักสูตรเรียน Phonics English for kids ตัวต่อตัว
เรียนเดี่ยวผ่าน zoom meeting
ราคาโปรโมชั่น 3,999 บาท
เรียนได้ 12 ชั่วโมง ตก ชม. ล่ะ 330 บาท เท่านั่น
ด่วนจํานวนจํากัด!!!

เรียนภาษาจีนพื้นฐาน ราคา 1,999 บาท
เรียนได้ 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.

เรียนแบบเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มละไม่เกิน 3-6 คน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มเด็กพื้นฐานกับกลุ่มผู้ใหญ่พื้นฐานภาษาจีน

เรียนกับ 老师 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาจีนได้ HSK6 : 250/300

Simple English

คุณครูที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนมากกว่า 5 ปี

Teacher
Teacher Paige

English language instructor

 • Seton Catholic High School
 • Kent State University
 • Tsinghua University
 • English Language Instructor
 • More than 5+ years teaching experience
 • Lived in United States 🇺🇸 for 14 years
Teacher
Teacher Rich

Good communication skills. My teaching methodology is hands-on, energetic, and outcomes-based, with a lot of emphasis on elicitation and student engagement.

Teacher
Teacher CJ

5 years experience teaching English

 • Teaching kids and adults on online platforms
 • Teach conversation and phonics for young student
 • Working in a green screen studio teaching and performing for young learners
Teacher
Teacher Pinki

I am an experienced and dedicated educator focused on supporting the holistic development of students to enable them to reach their potential.

Teacher
Teacher Zac

I am a teacher who incorporates developmental psychology to keep students engaged, and I believe that play is an important part of learning. Have lots of teaching technique.

Teacher
Teacher Russky
 • Holistic and experiential learning
 • Classroom management
 • Strong communication skills
 • Progress assessment
Teacher
Teacher Oliver
 • Multiple intelligences learning model
 • Creative lesson planning
 • Student assessment